Voordracht : houden en kweken van kanaries

Wanneer?
Vrijdagavond 20 september 2019 – 19u15.

Plaats?
De stedelijke kinderboerderij Torhout
Ieperse Heerweg 5 – 8820 Torhout

HOE?
– Voorwoord van de voorzitter;
– De kweek van de kanarie (±- 30 minuten);
– PAUZE;
– Bespreking ervaringen, problemen en oplossingen
(± 30 minuten).

Organisatie : KANARIA TORHOUT
( is een vereniging van houders van Harzerzangkanaries)

Meer info :
Rudi Wittevrongel : 0484/22 60 79
– Alain Louagie : 0499/38 18 39
– Benny Ameye : 050/22 06 84

Canaria juli – juillet 2019

De uitgave is voorzien voor de tweede week van juli en behandelt de volgende onderwerpen :
– De gevaren van de maand juli;
– De rui;
– Het nut van vitaminen;
– Ben je tevreden?


Indien u nog géén abonnee bent, contacteer ons via het contactformulier.

Notre magazine (Canaria) sera publié
dans la deuxième semaine de juillet.

Les sujets suivants sont discutés :

 • juillet : le mois de tous les dangers;
 • La mue;
 • L’importance des vitamines;
 • Êtes-vous satisfait?

Si vous n’êtes pas abonné-
Contactez-nous en utilisant le formulaire de contact.

Nationale vergadering – réunion nationale

De nationale vergadering van de KBS gaat door op zaterdag 13 april 2019 te Torhout (kinderboerderij) om 14 u.

Dagorde :

 • Verwelkoming door de voorzitter;
 • Een woordje over de voorbije nationale wedstrijd;
 • Bespreking van de nationale wedstrijd 2019 (januari 2020);
 • Stand van zaken bij de KBS;
 • Verslagen van de penningmeester, redacteur en voorzitter van de keurmeesters.
 • Hoe is de werking van de nieuwe website?
 • Allerlei

La réunion nationale aura lieu à Torhout (kinderboerderij) le samedi 13 avril 2019 à 14H.

Ordre du jour :

 • Mot de bienvenue du Président de la FRB;
 • Le concours national 2018 à LG1 et LG5 à Beyne-Heusay;
 • Le concours national 2019 à Torhout (janvier 2020);
 • Le rapport du secrétaire , trésorier, rédacteur et président de l’ABKV;
 • Comment fonctionne le nouveau web-site?
 • Divers.

Canaria – april 2019 – avril 2019

De uitgave is voorzien voor de eerste week van april en behandelt de volgende onderwerpen :
– Opgelet : de rode vogelmijt/zwarte luis is in opmars!!!!;
– de zekerheden van het voorjaar 2019.

Indien u nog géén abonnee bent, contacteer ons via het contactformulier.

Notre magazine (Canaria) sera publié
dans la première semaine d’avril.

Les sujets suivants sont discutés :

 • Les certitudes du printemps 2019;
 • Attention : le pou rouge (noir) est en marche !!!!

Si vous n’êtes pas abonné-
Contactez-nous en utilisant le formulaire de contact.	

2019

Wij wensen jullie in het nieuwe jaar 2019 een goede gezondheid en veel vreugde. Moge 2019 een jaar van voorspoed zijn !
Ook in 2019 zijn we er voor jullie.

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année 2019 ! Plein de bonheur, une santé en fer, beaucoup de joie et de sourire. Une bonne année 2019 !Waarom lid worden van onze groepering?

Bent u geïnteresseerd in de zachte en welluidende zang van kanaries, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze groepering.

Lid worden biedt vele voordelen en de activiteiten van onze verenigingen zijn vrijblijvend.
Een opsomming van enkele voordelen zijn :
* ons driemaandelijks tijdschrift CANARIA;
* een vlotte ringenbestelling (vrijblijvend);
* u bent lid van een groepering aangesloten bij de COM.

Het lidgeld bedraagt :

 • 18,00 euro : België;
 • 21,00 euro : andere EEG-landen;
 • 23,00 euro : landen buiten de EEG.

Devenir membre octobre 2018

Êtes-vous intéressé par le chant d’un canari doux et roulant et voulez-vous garder et élever des canaris de Harz, alors nous vous recommandons de vous affilier auprès de notre groupement.

En premier lieu, et comparativement à d’autres sociétés, la cotisation annuelle des membres de la FRB est relativement faible. De plus, il est intéressant de rappeler tout ce que la société donne en retour à chaque membre.
Ci-dessous, vous voudrez bien trouver une liste des aides :

a. Une commande et une livraison rapide des bagues;
b. Un magazine trimestriel envoyé à chaque membre ;
c. Un groupement qui est membre à l’U.O.B. « Union Ornithologique Belge »

Cotisation:
– Membre de la Belgique : 18,00 euro.
– Pays de la CEE : 21,00 euro.
– Par avion : 23,00 euro.

La FRB-KBS est la seule fédération de harz reconnue en Belgique et à la COM.

Canaria juli/juillet 2018

Mededeling :

Ons tijdschrift (juli) is verstuurd naar de ledengroep op 2 juli 2018 en behandelt volgende onderwerpen :
– een woordje over water en het aanzuren van het drinkwater;
– lidgeld 2019 ;
– een interview met een liefhebber van de K.B.S;
– gekiemde zaden : een rijkdom aan voedingsstoffen.

Indien u wenst te abonneren op ons tijdschrift, contacteer ons via het contactformulier.

Notre magazine (juillet) est envoyé aux membres le 2 juillet 2018.

Les sujets suivants sont discutés :

 • Un petit mot de l’eau et l’aigrir de l’eau potable et minérale;
 • La cotisation 2019 ;
 • L’intervieuw avec un amateur fasciné;
 • Les graines germées, une source inestimable du nutriments.

Si vous n’êtes pas abonné-
Contactez-nous en utilisant le formulaire de contact.

JUIN 2018

Nous sommes déjà au mois de Juin.
Le plupart de nos membres ont déjà des jeunes en volière, les uns beaucoup, les autres peu ou dans le cas le plus mauvais aucun.
Si l’élevage est mauvais ou catastrophique, il me semble nécessaire de chercher les causes.

Les causes possibles sont :
1. Une mauvais préparation de la saison d’élevage.
2. La présence de poux rouges ou noirs.
3. Une mauvaise nourriture.
4. Trop peu de patience de l’éleveur, ce qui rend les oiseaux distraits , nerveux et peureux. Ils ne connaissent pas de repos.
5. Pas assez de connaissances de l’élevage par l’amateur.

Ces causes d’un élevage mauvais sont une raison importante pour s’affilier au groupement d’un club de la FRB/KBS.
Nous vous aiderons volontiers et  vous recevez notre revue « Canaria » tous les trois mois avec des articles intéressants et constructifs et instructifs.
Donc : avant le départ d’une nouvelle année de travail, n’hésitez pas de nous contacter. 

 

juni_2018

Wij zijn reeds in de maand juni.
De meeste van onze leden hebben reeds jonge vogels op stok, de ene veel , de andere weinig of in het slechtste geval géén.

Indien de kweek slecht of rampzalig verloopt , is het belangrijk om de oorzaken te zoeken.
Mogelijke oorzaken zijn :

 • Een slechte voorbereiding op het kweekseizoen;
 • De rode vogelmijt steekt stokken in de wielen;
 • Een slechte voeding;
 • Geen of weinig geduld van de liefhebber waardoor de vogels te pas en te onpas worden verstoord.
  Ze hebben als het ware GEEN RUST;
 • Onvoldoende kennis van de kweker.

?
Bovenvermelde oorzaken van een slechte kweek  zijn een belangrijke reden om zich bij onze groepering aan te sluiten.
Wij staan u met raad en daad bij en driemaandelijks ontvangt u ons tijdschrift “Canaria”.
Bijgevolg : op de vooravond van de start van ons nieuw werkjaar –
aarzel NIET om ons te contacteren (zie contact).