April 2020

Beste vrienden,

Het zal jullie wellicht niet verbazen, maar de nationale vergadering die voorzien was voor het voorjaar kan niet doorgaan.

De coronacrisis is een nachtmerrie voor ons allemaal. Ons sociaal leven wordt stilgelegd en de schrik zit er goed in om ziek te worden. We beseffen dat de gezondheid voor alles gaat!

Dat betekent dat we jullie op een andere manier proberen te bereiken om goede raad te verstrekken. Dat kan via e-mail of via onze berichtenpagina op de website van de K.B.S.(http://www.harzerkanariecanariduchant2.be/)


Iedere maand verschijnt op deze berichtenpagina een kort artikel dat verband houdt met de seizoensgebonden problemen.
Leden die wensen contact te hebben (digitale versie Canaria) bezorgen hun email-adres aan alain.louagie@telenet.be.

Ik wijs er jullie op dat de verstrekte gegevens van onze leden (naam – voornaam – adres – eventueel telefoon/GSM/email ) gebruikt worden voor volgende doeleinden:
— aanmaak van een ledenlijst;
— versturen van uitnodigingen en ons tijdschrift;
— verschaffen van nuttige info.
U hebt altijd het recht om de bewaarde persoonsgegevens bij de secretaris op te vragen, na te zien, te wijzigen of te schrappen door te mailen naar de secretaris herwig.callewaert-catteeuw@telenet.be.

De K.B.S. verbindt zich om geen persoonsgegevens van leden ter beschikking te stellen aan derden (firma’s voor commerciële doeleinden).
De K.B.S. (en de eraan verbonden lokale verenigingen) is wettelijk verplicht om persoonsgegevens verbonden aan ringnummers op verzoek aan bevoegde diensten te verstrekken zoals het Federaal Voedselagentschap (vogelgriep, pseudo-vogelpest,….).

Ons tijdschrift “Canaria” zal natuurlijk verder verzorgd worden, maar als redacteur kan ik niet garanderen dat de uitgave tijdig zal gebeuren. Ik ben afhankelijk van de werking van de drukkerij en in deze tijden is niets zeker. Het zal in géén geval een voorjaar en zomer worden als de vorige.

Hopelijk komen we met zijn allen deze situatie snel te boven en zien we elkaar spoedig terug in goede conditie. 

#staysafe

Alain Louagie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *