Nationale vergadering – réunion nationale

De nationale vergadering van de KBS gaat door op zaterdag 13 april 2019 te Torhout (kinderboerderij) om 14 u.

Dagorde :

 • Verwelkoming door de voorzitter;
 • Een woordje over de voorbije nationale wedstrijd;
 • Bespreking van de nationale wedstrijd 2019 (januari 2020);
 • Stand van zaken bij de KBS;
 • Verslagen van de penningmeester, redacteur en voorzitter van de keurmeesters.
 • Hoe is de werking van de nieuwe website?
 • Allerlei

La réunion nationale aura lieu à Torhout (kinderboerderij) le samedi 13 avril 2019 à 14H.

Ordre du jour :

 • Mot de bienvenue du Président de la FRB;
 • Le concours national 2018 à LG1 et LG5 à Beyne-Heusay;
 • Le concours national 2019 à Torhout (janvier 2020);
 • Le rapport du secrétaire , trésorier, rédacteur et président de l’ABKV;
 • Comment fonctionne le nouveau web-site?
 • Divers.