juni_2018

Wij zijn reeds in de maand juni.
De meeste van onze leden hebben reeds jonge vogels op stok, de ene veel , de andere weinig of in het slechtste geval géén.

Indien de kweek slecht of rampzalig verloopt , is het belangrijk om de oorzaken te zoeken.
Mogelijke oorzaken zijn :

  • Een slechte voorbereiding op het kweekseizoen;
  • De rode vogelmijt steekt stokken in de wielen;
  • Een slechte voeding;
  • Geen of weinig geduld van de liefhebber waardoor de vogels te pas en te onpas worden verstoord.
    Ze hebben als het ware GEEN RUST;
  • Onvoldoende kennis van de kweker.

?
Bovenvermelde oorzaken van een slechte kweek  zijn een belangrijke reden om zich bij onze groepering aan te sluiten.
Wij staan u met raad en daad bij en driemaandelijks ontvangt u ons tijdschrift “Canaria”.
Bijgevolg : op de vooravond van de start van ons nieuw werkjaar –
aarzel NIET om ons te contacteren (zie contact).