WAT STAAT ONS TE DOEN TIJDENS DE PANDEMIE COVID-19 ?

Tijdens deze lastige en gevaarlijke periode missen we natuurlijk de aangename en leerrijke vergaderingen en zanglessen. Maar toch moeten wij onze vogels trainen en een selectie doen . Bijgevolg lijkt het mij logisch, nu  de vrije tijd opgelegd wordt, dat je de syllabus van de harzerzang grondig leest, ‘k zou beter zeggen “studeert”, zodat je zelf in staat bent om te oordelen wat goed en fout klinkt bij je vogels.
Alle wedstrijden zijn door die dodende pandemie afgelast, zodat we op onszelf moeten leren de zang te beoordelen. De selectie zal een stuk moeilijker blijken voor de liefhebber.
Wij, keurmeesters kunnen en mogen ook geen vogels bij de liefhebbers keuren, want dat brengt gevaar bij voor de bewoners van de liefhebber, want we behoren niet bij de “bubbel”. We zijn, als verstandige mensen, verplicht ons aan de strenge voorschriften te houden, want de pandemie slaat hard toe en is voor veel oudere mensen zelfs dodelijk.
We moeten echter van de nood een deugd maken en onze “bijkomende vrije tijd” spenderen aan onze hobby thuis. Luister naar je vogels en de zang moet zoveel mogelijk de klanken “OE en OO” benaderen. Als je scherpe, storende klanken hoort, moet je die vogels verwijderen en enkel deze overhouden die een zuivere klank voortbrengen.
Misschien ben je ontgoocheld indien maar enkele vogels de strenge toets doorstaan, maar dat is de basis voor het volgende seizoen.

Ik wens alleszins dat de liefhebber toch kan en mag genieten  van de zang van zijn harzers, zij het zonder wedstrijden en vergaderingen.
Deze regels heb ik geschreven om ook mijn overgebleven tijd wat in te vullen en je daarmee misschien wat troost en moed verschaffen om vol te houden en de hobby te liefkozen.
Herwig Callewaert