LA PRÉVENTION DES MALADIES :

Une hygiène stricte est nécessaire. Chaque oiseau a la faculté naturelle de se soigner très régulièrement. Nous devons donner aux oiseaux une cage assez grande et des soins corrects.

Ici suivent quelques bons conseils :
– Construire une volière facile à entretenir.


– Placez la nourriture et l’eau sur une planche haute placée en hauteur-

– Nettoyer souvent le sol de la volière (enlever des fientes,  l’ humidité et  la moisissure)
– Nettoyer assez les murs et les perches.

– Chaque jour changer l’eau ( le mieux est donner de l’eau de source).

– Pas trop d ‘oiseaux dans la volière : car trop d’oiseaux augmente la possibilité des maladies.

– Les nouveaux oiseaux placer en quarantaine : il est nécessaire de garder les nouveaux en quarantaine quelques semaines, autrement vous avez beaucoup de chance d’avoir des maladies chez tous les oiseaux de la volière.

– Un oiseau malade placer immédiatement seul, de cette manière il n’y a pas de possibilité, de risques  que les autres deviennent malades.

Voorkomen van ziektes

Een goede hygiëne is belangrijk om zieke vogels te voorkomen.
Iedere gezonde vogel heeft de natuurlijke eigenschap om zichzelf schoon te houden. Wij moeten de vogels een ruime huisvestiging en een correcte verzorging geven.
Hieronder enkele tips :

 • Bouw een verblijf dat gemakkelijk te onderhouden is;

 • Plaats voer en water op een voederplank (van de grond);

 • De bodem van de volière regelmatig schoonmaken (vrijhouden van mestophopingen, vocht en schimmel);

 • Regelmatig de wanden en zitstokken schoonmaken;

 • Dagelijks vers drinkwater verschaffen (bij voorkeur bronwater);

 • Overbevolking vermijden : vol is vol.
  Een te groot aantal vogels in een volière verhoogt de kans op ziekten en spanningen.

 • Nieuwe vogels in afzondering plaatsen.
  Nieuwe vogels houdt u enkele weken apart van de rest waardoor u voorkomt dat deze vogels een ziekte verspreiden onder uw bestaande groep.

 • Een zieke vogel wordt onmiddellijk afzonderlijk geplaatst waardoor voorkomen wordt dat hij andere vogels besmet.

Af te raden :
Preventief kuren is slecht want de eigen weerstand van de vogels wordt aangetast en het veroorzaakt resistentie. Door het gebruik van medicatie (antibiotica) te vermijden , bouwen de vogels weerstand op. Dit leidt tot gezonde en sterkere vogels.
Het enige dat preventief moet bestreden worden, is mijten en luizen (doel is het vermijden van een uitbraak).

Alain Louagie